gertrude_4.jpg

Kultur och hälsa

Min breda kunskap inom teater och musik tar jag till situationer där människor vårdas eller vårdar. 

Resiliens -motståndskraft

Kultur kan stärka vår förmåga att klara av förändringar, resiliens. Jag föreläser och visar hur vi kan skapa, kommunicera och stärka relationer med hjälp av konstnärliga uttryck. 

Kultur

Ordet stammar från det latinska cultura - odla, bildning, bearbeta. Jag tar fasta på det sista- att bearbeta tillvaron med hjälp av konstnärliga uttryck och lek. I leken skapar vi överenskommelser och skapar världar tillsammans. Precis som i teatern.

Vi lever allt längre och fler drabbas av demens. Vården behöver ge plats för existentiella möten och meningsfullhet. Både för den som ger och den som får vård. 

Jag delar med mig av en lång erfarenhet och enorm repertoar sång, musik, dans, lek och litteratur. Min kandidatuppsats i logonomi beskrev vikten av möten med poesi på ett äldreboende: "Sånt här behövs" diktläsning för personer m demensdiagnos.

Det är vetenskapligt bevisat, men förringat av beslutsfattare inom skola, vård och omsorg att kulturupplevelser kan stimulera, aktivera, göra oss klokare och skapa mening i våra liv. Stärker motståndskraften för det som är svårt i livet.

Jag har studerat sambandet mellan musik och hälsa på KMH Kungliga Musikhögskolan och Creative Aging på Creative Center, University Settlement, New York.

Föreläst med workshops på Äldrecentrum, Alzheimercaféer och snart på SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut. 

lekande_bjorn_2.jpg

Medicin håller oss vid liv -konsten gör oss levande.

Konsten kan skapa sammanhang och ge livet mening även när våra förmågor avtar. Även inom vården. Människan är ingen maskin.

Musik, bild, berättelser, poesi kan engagera även den skadade hjärnan. Vi är skapta för att forma tillvaron till helheter och sammanhang. Även personer med långt gången demens kan minnas sånger. Att veta hur melodin fortsätter gör att vi får tillbaka känslan av sammanhang. Vi är musiska hela livet.