20230824_112735.jpg

Röster från föreläsning för 200 medarbetare på Tivoli förskolor 2023:

-Jag rekommenderar föreläsningen till alla som arbetar inom förskola och skola! Föreläsningen gav både underlag och verktyg för att realisera förskolans styrdokument. Många står handfallna inför orden kreativitet och fantasi. Lily gav deltagarna tillfälle att pröva, reflektera o ge förslag på hur vår verksamhet kan ge plats till fantasi. Nu är förslagen grunden för årets utvecklingsarbete på Tivoli förskolor. Vi ökar uppmärksamheten på fantasi och lusten till att berätta. Det vet vi gagnar både språkutvecklingen och relationerna mellan barnen och mellan barnen och de vuxna. Hannah Österberg, utvecklingschef

-Föreläsningen var fantastisk. Jag lärde mig jättemycket. Lily hade sån otroligt positiv energi, lekfullhet med en röd tråd och historiskt perspektiv. Det märktes att Lily har lång livserfarenhet av kreativt arbete. Som att hon presenterade godbitar för oss i publiken och att vi fick skapa tillsammans. En inspiration som hållt i sig. Föreläsningen har gett ringar på vattnet i verksamheten. Birgitta Adolfsson, atelierista Baltazar förskolor.

-Bra att vi fick pröva tillsammans. Hitta på historier, använda kroppen. Jag har aldrig gjort röstövningar förut. Elsa, barnskötare, Tivoli.

Referens Tivoli förskolor tivoliforskolor.se

Röster från SMI, Musik och bemötande för personal inom äldreomsorg september 2023:

Jag lärde mig så mycket! Att använda sin fantasi. Inte bara i mötet med de äldre. Men vi kollegor också!  Maria N, undersköterska

- Nu kommer jag våga mycket mer, Ingrid, undersköterska

Referens Stockholms Musikpedagogiska Institut, smi.se Katarina Lindblad 

Vikten av att träna upp sin fantasi i en värld som fort förändras

Har vi uppfunnit färdigt? Är alla historier redan berättade? Hur kommer det sig att innovationerna blir färre, tv serier skrivs efter mallar och barn inte lever sig in i hur någon annan känner?

Brist på fantasi.

Utan fantasi inga uppfinningar. Utan fantasi inga berättelser. Utan fantasi ingen empati.

Fantasi är mänsklighetens superkraft. Fantasi går att träna upp.

Det här är en interaktiv föreläsning för personal inom förskola, skola, omsorg och andra nyfikna.

Föreläsningen är teoretisk och praktisk. Formen på föreläsningen anpassas efter målgrupp och antal. 

Fakta tar dig från A till B. Fantasi kan ta dig vart som helst. /Albert Einstein/

 

 

🙂